Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIX/152/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 30 położonego w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej oraz udziału w prawie własności działki nr 1063/1 i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 89/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu w/w lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej wytypowanej do sprzedaży w formie przetargowej:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 6  o pow. użytkowej 33,45 m2 położony na poddaszu ( 2 kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Warszawskiej 30 w Mikołajkach w granicach działki oznaczonej nr geod. 1063/1 o pow. 3831 m2 wraz z udziałem 125/1000 części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 125/1000 w prawie własności gruntu działki nr  geod. 1063/1.
W skład lokalu wchodzą: kuchnia, pokój oraz łazienka.
Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 17,50 m2 i 16,70 m2.  Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 67,65 m2.    
Dla działki 1063/1 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00026164/6. Działy III i IV wolne od wpisów.
Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00026171/8. Działy III i IV wolne od wpisów.
2.Opis nieruchomości:
Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny zlokalizowany jest w miejscowości Mikołajki przy ul. Warszawskiej 30 obręb geodezyjny Mikołajki w granicach działki nr geod. 1063/1. Budynek mieszkalny jest 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Lokal mieszkalny położony jest na poddaszu. Stan lokalu  -  do generalnego remontu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie c.o. etażowe.
Dojazd do działki – z drogi wojewódzkiej.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zakład usług komunalnych  oraz tereny niezabudowane.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) nieruchomość zwolniona jest z podatku.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla terenu nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
4.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
5.Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie, częściach wspólnych budynku i
pomieszczeniami przynależnymi: 91.900,00 zł  
6.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie
art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.
Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego.


Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl i www.mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki