Znak: GGR.6851.2.2022

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki  przeznaczonych do użyczenia bez przetargu

 

                       Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do użyczenia bez przetargu:

 

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe oznaczone nr geod. 377/2, 348/37, 348/38 o łącznej powierzchni całkowitej  13352 m2 położone w Mikołajkach, obręb Mikołajki.

Do użyczenia przeznacza się część działki 377/2 i całość działek 348/37 i 348/38 o łącznej powierzchni  ok. 12462 m2.

Dla działki nr 377/2 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023360/9.

Dla działek nr 348/37 i 348/38 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023833/6.

2.       Opis nieruchomości:

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się teren Zespołu Szkół w Mikołajkach oraz kościół.

Dostępność komunikacyjna: z działki nr 366 ob. Mikołajki.

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.

3.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II uchwalonym uchwałą Nr XXIV/33/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach ( Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 30.06.2021r., poz. 2539), zgodnie z którym w/w nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem  UP.04 – tereny zabudowy usług użyteczności publicznej.  

Przewidywana funkcja terenu w ramach użyczenia: cele statutowe.

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

Działka użyczona będzie na okres nie przekraczający 3 lat licząc od dnia obowiązywania umowy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa użyczenia.

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        w lokalnej prasie

4.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki