W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. i uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały,  w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXVIII/104/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 83/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Łabędziej 1B, obręb geod. Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 43,83 m2, położony na 1 piętrze ( 2 kondygnacji)  w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Mikołajkach przy ul. Łabędziej 1B, obręb geod. Mikołajki w granicach działki oznaczonej nr geod. 348/15 o pow. 843 m2 wraz z udziałem 15/1000 części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu działki gruntu 15/1000.

W skład lokalu wchodzą:dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC.

Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00023430/1.

Dla lokalu nie ma urządzonej księgi wieczystej.

2.       Opis nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym, 4-kondygnacyjnym.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz Zespół Oświatowy w Mikołajkach.                       

Dojazd do działki drogą gminną.

3.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowej

nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym działka nr 348/15 oznaczona jest symbolem MW.10- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony.

5.       Cena  nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w

nieruchomości wspólnej :  118.600,00 zł.

6.       Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości,  na  podstawie

art. 34 ust. 4 i 5 winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 zostanie spisany protokół z rokowań stanowiący podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl

3.        w lokalnej prasie

4.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki