Znak: GGR.6840.14.2023                                                                            Mikołajki, 2023r.04.04

                                                                  W Y K A Z

nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do
sprzedaży w formie przetargowej.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach
Nr XXXIII/447/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania,
zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. oraz uchwałą Rady
Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany
załącznika nr 1 do w/w uchwały i uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XLVII/60/2023 z dnia 3
marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w
budynku wpisanym do rejestru zabytków, i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 48/2023 z
dnia 17 marca 2023 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w
budynku mieszkalnym nr 2 położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Kościelny oraz udziału w prawie
własności działki oznaczonej nr geod. 184/34, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
lokalowej wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu:


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 18,12 m 2 położony na poddaszu ( II kondygnacji) w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Plac Kościelny 2 w Mikołajkach
w granicach działki oznaczonej nr geod. 184/34 o pow. 280 m 2 wraz z udziałem 2052/27424 ( tj.
0,075) części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku
właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 2052/27424 w prawie własności gruntu działki nr
184/34.
W skład lokalu wchodzą: pokój, kuchnia oraz łazienka.
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,40 m 2 .
Dla działki 184/34 Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr OL1M/00025214/5. Działy III i IV wolne od wpisów.
2. Opis nieruchomości:
Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w miejscowości Mikołajki przy
ulicy Plac Kościelny 2 w granicach działki oznaczonej nr geod. 184/34, w odległości ok. 300 metrów
od centrum miasta. Budynek mieszkalny jest częściowo podpiwniczony, 2-kondygnacyjny
(z poddaszem użytkowym), wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WKZ 534/352/d/83 z dnia 11.03.1983r.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Działka przylega do drogi publicznej.
Stan lokalu – wymaga generalnego remontu i modernizacji. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie piecem kaflowym usytuowanym w pokoju i
kuchni.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony
5. Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie: 58.000,00 zł
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia
wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego
wywieszenia.
Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w
lokalu mieszkalnego.

Wykaz umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki
2. na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl , www.mikolajki.eu
Informację o umieszczeniu wykazu opublikowano:
1. w lokalnej prasie
2. przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki