Rozlicz PIT w gminie Mikołajki
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do użyczenia bez przetargu:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej oznaczona nr geod. 58 o powierzchni całkowitej 8300 m2 położona w Woźnicach, obręb geod. Woźnice.
Dla działki nr 58 Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023374/0.
2.Opis nieruchomości:
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i niezabudowane.
Dostępność komunikacyjna: z działki nr 466 obręb geod. Woźnice.
Infrastruktura techniczna: nie dotyczy.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.  
Przewidywana funkcja terenu w ramach użyczenia: cele statutowe.
4.Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony
Działka użyczona będzie na czas nieoznaczony licząc od dnia obowiązywania umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia. Po tym terminie zostanie przygotowana stosowna umowa użyczenia.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki