Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Burmistrza;
ogłoszenie o konkursie;
karta oceny formalnej;
karta oceny merytorycznej;
wzór oferty,
wzór sprawozdania.


Informacja o wynikach konkursu