21 czerwca br. odszedł Pan Tadeusz Gołębiewski, HONOROWY OBYWATEL MIKOŁAJEK.