Ponad 300 km drogi rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich za ponad 80 mln zł. Startuje realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej. Dzięki podpisanej z beneficjentami RPO WiM umowie inwestycja otrzyma wsparcie ponad 47 mln zł.
 
Podzielone na dwa etapy przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej przebiegającej wokół Wielkich Jezior Mazurskich na terenach, które wyróżniają się pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.
 
W ramach inwestycji przewidziano także wybudowanie wież widokowych oraz oznaczenie miejsc cennych przyrodniczo. Powstanie również oznakowany szlak turystyczny, który będzie wyposażony w tablice informacyjne. Nowoczesna trasa rowerowa obejmować będzie profesjonalne miejsca obsługi rowerzystów oraz inną niezbędną infrastrukturę. ułatwiającą zwiedzanie i poznawanie krainy Wielkich Jezior z perspektywy ścieżki rowerowej. W ramach projektu powstaną lub zostaną zmodernizowane zarówno trasy o twardej nawierzchni, jak i drogi szutrowe, mosty, przepusty i kładka pieszo-rowerowa. Wydatki obu planowanych etapów, dotyczą łącznie ponad 300 km dróg, zlokalizowanych w granicach dwunastu mazurskich gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, gm. Mrągowo i miasto Mrągowo, gm. Giżycko oraz miasto Giżycko, a także Ryn.
 
22 lutego umowy na dofinansowanie podpisali (na zdjęciu od lewej): burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz.
 
Etap I przedsięwzięcia realizowany będzie w partnerstwie z pięcioma nadleśnictwami Lasów Państwowych oraz gminami, na których terenie jest zlokalizowana powstająca pętla. Natomiast podczas II etapu partnerami projektu będą: Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn.
 
– Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej doskonale wpisuje się w pozostałe strategiczne inwestycje samorządu województwa na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, jak budowa i modernizacja śluz, udrożnienie szlaków wodnych, czy umocnienie kanałów żeglugowych. Wszystko po to, aby potencjał mazurskich jezior i terenów wokół nich został wykorzystany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie na obszar Wielkich Jezior Mazurskich tylko w ostatnich latach trafiło dofinansowanie unijne w wysokości ponad 300 mln zł, co pozwoliło uruchomić projekty o wartości blisko 460 mln zł – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.
 
W ramach wcześniej podpisanego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim poszczególne samorządy mogły wcześniej rozpocząć inwestycje na swoim terenie. Do tej pory zrealizowano zakres inwestycji związanych z Mazurską Pętlą Rowerową w:
- Gminie Miłki, polegającą na remoncie dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową,
- Gminie Rucianej – Nidzie, polegającą na remoncie dróg szutrowych z wydzieloną ścieżką rowerową.
 
W trakcie 2020 roku rozpoczęto inwestycje w następujących gminach:
- Gminie Pisz, polegajacą na budowie wydzielonej ścieżki rowerowej,
- Mieście Giżycko, polegajaca na budowie infrastruktury towarzyszącej.
 
W 2021 roku podpisano umowy na reazlizację inwestycji zwiazanych z Mazurską Pętlą Rowerową w następujących Gminach:
- Gminie Ruciane - Nida, Gminie Mrągowo, Gminie Miasto Mrągowo, polegajacą na budowie Miejsc Odpoczynku Rowerzystów oraz wież widokowych.
 
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2023.