Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, że zgodnie z art. 31 zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie  będzie pobierana opłata targowa, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), od podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia. 
Powyższe rozwiązanie ma na celu ochronę podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach, przed negatywnymi skutkami gospodarczymi, wynikającymi z pandemii wirusa SARS-CoV-2  na terytorium Polski.