Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” na lata 2020-2021.

Dofinansowanie w formie pożyczki można uzyskać w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy maksymalny koszt kwalifikowany demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadów zawierających azbest wynosi 500,00 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w elektronicznym systemie wniosków w terminie od 02.06.2020 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Kwota alokacji do dofinansowania w formie pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł.

Beneficjentami Programu są podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie znajdują się wyroby zawierające azbest, tj.: a) Osoby fizyczne b) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą c) Przedsiębiorcy d) Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia e) PGL Lasy Państwowe f) SP ZOZ
Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki w ramach Programu zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 89 522 02 12, 89 522 02 13
lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.