Trwa XV Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Najpopularniejszą Drużynę Gminy Mikołajki 2019. Zwycięzców poznamy na uroczystej Gali, która odbędzie się 6 marca w Centrum Kultury Kłobuk. Plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Mikołajki.

Organizatorami plebiscytu są: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz Centrum  Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.

Plebiscyt organizowany jest dla dzieci i młodzieży do 18 lat.

Głosować można tylko na kandydatów zgłoszonych do organizatorów plebiscytu.

Imiona i nazwiska kandydatów oraz drużyn wraz z opisem można znaleźć na stronach internetowych:
- www.mikolajki.pl ,
- www.ckklobuk.pl,
- www.mikolajki24.com,

SPOSÓB GŁOSOWANIA:
Aby oddać głos należy wysłać SMS-a na numer  4321 o treści: PS.xx lub DR.xx
gdzie XX to numer kandydata lub drużyny zgodnie z zestawieniem poniżej
Przykładowa treść wiadomości SMS powinna brzmieć następująco:  PS.07 lub DR.07
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS określonej w ust. 4 zgodny z obowiązującą taryfą operatora komórkowego telefonu, z którego wysyłany jest SMS.

Uczestnik z jednego numeru telefonicznego może wysłać maksymalnie 4 głosy na jednego kandydata z przedstawionej poniżej listy.

GŁOSOWANIE TRWA od 25.01.2020 r. do 23.02.2020 r. godz. 23:59.

Regulamin głosowania

Dostawcą usług SMS jest serwis SMSAPI - LINK Mobility Poland Sp. z o.o. www.smsapi.pl

SYLWETKI KANDYDATÓW DO TYTUŁU NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA
MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI 2019

Osiągnięcia kandydatów - pobierz plik PDF

01. Adamski Jakub i Gajkowski Kornel (załoga) -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki
02. Banach Laura -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki
03. Biegaj Oliwia  - lekkoatletyka, Szkoła Podstawowa w Baranowie
04. Budzińska Zuzanna – piłka ręczna, Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
05. Didłuch Amelia – piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
06. Dobrowolski Aleksander – piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
07. Drozdowski Jakub i Wodowski Bartosz (załoga) -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki
08. Gajkowski Kacper i Sękiel Alex (załoga) -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki
09. Gałus Marika - piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
10. Gutowski Adam - piłka ręczna, Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
11. Jakubowski Piotr -  żeglarstwo, MKŻ Mikołajki
12. Kędzierska Wiktoria - piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
13. Kopko Zuzanna - lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Wożnice
14. Kopko  Mikołaj-  lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice
15. Kordek Kamila - tenis stołowy, lekkoatletyka, Szkoła Podstawowa w Woźnicach
16. Kosiorek Stanisław – lekkoatletyka,  Szkoła Podstawowa w Baranowie
17. Krawcewicz Kacper – lekkoatletyka,  Szkoła Podstawowa w Baranowie
18. Kuchciński Seweryn -  lekkoatletyka, Szkoła Podstawowa w Baranowie
19. Kuzyk Jagoda -  żeglarstwo, MKŻ Mikołajki
20. Legenza Mateusz - piłka ręczna,  Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
21. Leszczyńska Amelia i Falęcik Łucja  (załoga) -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki
22. Łachacz Kacper - piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
23. Łazowski Nataniel - piłka ręczna, Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
24. Majewski Dawid - lekkoatletyka, tenis stołowy, Szkoła Podstawowa w Woźnicach
25. Murach Maja – lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice
26. Olbryś Aleksandra - piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
27. Pelczarska Maja - piłka ręczna, Szkoła Podstawowa w Mikołajkach   
28. Pielka Kinga – lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice
29. Piotrowicz Adrian - piłka ręczna, Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
30. Prałat Aleks - piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
31. Pudlis Sandra - lekkoatletyka, Tenis Stołowy SP w Baranowie UKS Atos Woźnice
32. Szczepaniak Michalina - piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
33. Szkulska Zuzanna - piłka ręczna, Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach
34. Szyłejko Dominik - lekkoatletyka, tenis stołowy , Szkoła Podstawowa w Woźnicach
35. Śliwiński Jakub -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki    
36. Śliwiński Łukasz -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki
37. Turek Bartosz - lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice
38. Tymińska Katarzyna i Tymińska Anna (załoga) -  żeglarstwo, bojery, MKŻ Mikołajki
39. Walentynowicz Zofia - tenis stołowy, Szkoła Podstawowa w Woźnicach
40. Wawrzynowicz Dawid -  lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice
41. Wawrzynowicz Gabriel – lekkoatletyka,  Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice
42. Wawrzynowicz Julia -  lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice
43. Wądołowska Wiktoria – lekkoatletyka, Uczniowski Klub Sportowy ATOS Woźnice

DRUŻYNY NOMINOWANE DO TYTUŁU NAJPOPULARNIEJSZEJ DRUŻYNY SPORTOWEJ
MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI 2019

Osiągnięcia drużyn -pobierz plik PDF

01. Drużyna Lekkoatletyczna UKS ATOS Woźnice
02. Drużyna Piłki Nożnej - "ORLIK" MKS Kłobuk Mikołajki
03. Drużyna Piłki Nożnej - ,,ŻAK” MKS Kłobuk Mikołajki
04. Drużyna Piłki Ręcznej - UKS MIKOŁAJKI 07 (dziewczęta)
05. Drużyna Piłki Ręcznej - UKS MIKOŁAJKI 07 (chłopcy)
06. Drużyna Piłki Ręczne -  SP Mikołajki 08 (dziewczęta)
07. Drużyna Piłki Ręcznej - SP Mikołajki 08 (chłopcy)