Zapraszamy do zapoznania się

z harmonogramami odbioru

odpadów na terenie Miasta i Gminy Mikołajki od grudnia 2019 do lutego 2020

UWAGA! Od 01.01.2020 r. zmiana numeru rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tylko opłata za odpady!)

Gmina Mikołajki, BS Mikołajki, nr r-ku: 93 9350 0001 0000 0329 5000 0252

Harmonogram odpadów segregowanych

Harmonogram odpadów zmieszanych, w tym wielkogabarytów