Do  16 grudnia Szkoła Podstawowa w Woźnicach bierze udział w akcji ekologicznej i edukacyjnej ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", której celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Praktyczną stroną ogólopolskiej akcji jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

Czynny udział w akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom czy firmom prywatnym. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów. Dodatkowo każdy przekazany sprzęt zaliczany jest na poczet zbiórki szkolnej.
Firmy prywatne bądź instytucje zainteresowane pomocą szkole, a które zechcą oddać zużyty sprzęt przeznaczony do likwidacji otrzymują wymagane prawem dokumenty środowiskowe, czyli Karty Przekazania Odpadów.

Podsumowując główne korzyści to:

 • możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę,
 • edukacja społeczności lokalnych na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektrośmieci,
 • za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

Organizatorem akcji jest Green Office Ecologic Sp. z o.o., patronat honorowy objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegające zbiórce(PDF)

Czy wiesz, że

  1. w Polsce wyrzuca się rocznie 300 000 ton elektrośmieci
  2. gdyby ustawić wymienione przez nas telefony komórkowe na nowe co roku jeden na drugim, to miałyby wysokość 1000 razy większą niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
  3. za wyrzucanie elektrośmieci do śmietnika grozi kara grzywny do 5.000
  4. zmielone tworzywo ze starej lodówki może służyć do produkcji kołpaków samochodowych
  5. materiały pozyskane ze starych telefonów komórkowych można wykorzystać do produkcji plomb dentystycznych, czajników czy instrumentów muzycznych
  6. stare kable służą natomiast do produkcji namiotów i żagli