Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizuje konferencję podsumowującą wdrażanie w 2019 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Konferencja odbędzie się 3 grudnia w kinie Helios w Olsztynie (ul.Piłsudskiego 16) w godzinach 10.00-13.00.

Informacje o RPO przedstawi Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin oraz przedstawiciele odpowiednich departamentów. Wśród specjalnych gości znajdą się: Kamil Purła - prezes Fundacji Projekt Arche; Katarzyna Łukowska - dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, trener biznesu; Arkadiusz Regiec - prezes Beesfund – pierwszej w Polsce platformy finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym.

Konferencję w filmowym stylu poprowadzi Roman Czejarek – znany dziennikarz, radiowiec i konferansjer.

Szukasz finansowania, inspiracji, motywacji? Ta konferencja jest dla Ciebie. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6001/konferencja-%E2%80%93-podsumowanie-wdrazania-w-2019-r-rpo-wim-2014%E2%80%932020-3-grudnia-2019-r