W mikołajskich Centrum Kultury "Kłobuk" zorganizowano dzisiaj (6 listopada) spotkanie warsztatowe dotyczące ochrony obszarów Natura 2000.

Spotkanie to wynika z realizacji projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, w którym zaplanowano przeprowadzenie spotkania dyskusyjnego z udziałem osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 Jezioro Łuknajno. Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom zagadnień merytorycznych związanych z procesem planistycznym ustanawiania planu zadań ochronnych oraz zawiązanie Zespołu Współpracy Lokalnej.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie RDOŚ.