Z powodu awarii nie działają telefony stacjonarne oraz faks  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Mikołajkach i  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Kontakt z Urzędem i MGOPS- em możliwy jest poprzez następujące telefony komórkowe:

502 642 153  - sekretariat

502 792 337 – budownictwo, gospodarka gruntami i zagospodarowanie przestrzenne, drogi;

501 806 295   - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Za utrudnienia przepraszamy!