Informacja dla mieszkańców Mikołajek, wsi Karłowo i Kulinowo.

W związku z organizacją wydarzenia pod nazwą Milko Mazury MTB Etap 5 Mikołajki – W krainie Króla Sielaw w dniu 23 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście Mikołajki poprzez zmianę oznakowania pionowego.

Komunikat

1.    W związku z wyłączeniem z ruchu Alei Spacerowej. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

2.    W związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ulicy Okrężna i Leśna. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

3.    W związku z wyłączeniem z ruchu Placu Wolności. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

Obowiązuje w godzinach 9:30 – 17:00

Organizatorzy wyścigu serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienie w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas realizacji wyścigu kolarskiego.

 

        w/w komunikat zostanie opublikowany w:

 

- na stronie internetowej Ck Kłobuk – http://www.ckklobuk.pl/

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołajki – www.mikolajki.eu

- na wiejskich i miejskich tablicach ogłoszeń

                - Radio Melo Radio