Pragnę poinformować, że Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowuje dokument pn. „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”.

W celu przygotowania dokumentu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe odnoszące się do m.in. następujących kwestii:

a.       Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej

b.       Uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich (Formy opodatkowania, udziału dochodów z prowadzenia działalności turystycznej na wsi w całości osiąganych dochodów).

c.       Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał (Skala prowadzonej działalności, struktura zakwaterowania - pokoje gościnne, samodzielne jednostki mieszkalne, zakres usług dodatkowych prowadzonych w obiekcie turystyki wiejskiej, wykorzystanie potencjału wsi w ofercie gospodarstwa, oferta usług prozdrowotnych, usługi wyżywienia w gospodarstwie,

d.       Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych - Jakość bazy noclegowej, jakość bazy sanitarnej

e.       Przynależność do organizacji branżowych

f.        Formy promocji wykorzystywane w obiekcie turystyki wiejskiej

 

Dla uzyskania obiektywnych danych przedstawiających rzeczywisty obraz podaży turystyki wiejskiej zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie i zachęcenie właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w badaniu. Pani pomoc jest dla nas bardzo ważna, gdyż w chwili obecnej wśród członków Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” nie ma żadnego stowarzyszenia z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Uzyskane dane posłużą również do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zahamowanie negatywnych procesów zachodzących w polskiej turystyce wiejskiej oraz wsparcie rozwoju i promocji oferty turystycznej polskiej wsi.

W załączeniu przesyłam ankietę w wersji word oraz link do wersji elektronicznej https://forms.gle/jG9vDcLEN4YXF15Y7a także pismo rekomendujące działania na rzecz przygotowania raportu.

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

Z poważaniem

 

Wiesław Czerniec

Prezes Zarządu

Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”

 

pismo_badania_warminsko_mazurskie_2023.docx

rekomendacje_-_turystyka_wiejska.pdf

Ankieta_badanie.docx