Adepci żeglarstwa szkolący się w Mazurskim Klubie Żeglarskim w Mikołajkach będą szlifować swoje umiejętności w jeszcze lepszych warunkach. W piątek przekazano kolejny budynek na nabrzeżu, którzy będzie stanowić zaplecze klubu.

Nowo wybudowany budynek powstał w miejscu istniejącego wcześniej hangaru. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna nowego budynku Mazurskiego Klubu Żeglarskiego opiera się na sprostaniu wymaganiom nowoczesnej bazy szkoleniowo wychowawczej i wpisaniu obiektu w charakterystyczny kontekst zabudowy Mikołajek. Wybudowany budynek to miejsce dla pomieszczeń obsługujących sprzęt żeglarski od magazynów łodzi i żagli do szkutni i warsztatu. Znajdują się tu także szatnie i przebieralnie dla żeglarzy, siłownia, sauna i sala edukacyjna, a także prysznice, toalety, śmietnik i zmywalnia naczyń dostępne dla szerszej grupy żeglarzy z okolicznych stanic i nabrzeża. Z tarasu na dachu budynku można podziwiać piękny widok na jezioro Mikołajskie. W ramach realizacji projektu pn.: Budowa budynku  do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach zakupiono również łodzie do prowadzenia szkoleń żeglarskich: 5 kompletów łodzi klasy Cadet, 2 komplety łodzi klasy Optimistoraz ponton typu RIB z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą dwuosiową.

Na budowę pozyskano 3 337 536,05 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całościowo obiekt kosztował 7 033 047,26 złotych.  Inwestorem była Gmina Mikołajki.