Projekty PROW

 

image002 image003

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn:  „Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Tałty” mająca na celu poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców oraz zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej oferowanej przez lokalnych przedsiębiorców  poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w  infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną  ogólnodostępnego,  wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Tałty, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS -rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Głównymi celami operacji były:
a) Poprawa warunków i komfortu życia mieszkańców gminy oraz spędzania przez nich czasu wolnego
b) Zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej oferowanej przez lokalnych przedsiębiorców z miejscowości Tałty poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę sportowo – rekreacyjną  ogólnodostępnego,  wiejskiego terenu rekreacyjnego w Tałtach. Realizacja celów operacji jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.
Teren, na którym realizowana była operacja  znajduje się w wiejskiej miejscowości Tałty, która położona jest nad Jeziorem Tałty na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wieś, ze  względu na swoją bardzo atrakcyjną lokalizację jest ważną miejscowością turystyczną gminy, w której znajduje się szereg obiektów turystycznych. Do czasu realizacji operacji, we wsi nie było odpowiednio przygotowanych,  ogólnodostępnych miejsc położonych bezpośrednio nad jeziorem, które służyłyby plażowaniu i rekreacji. Taką funkcję spełnia wiejski teren rekreacyjny zlokalizowany na dz. o nr ewid 171/1,  w obr. Tałty, będący własnością Gminy Mikołajki.  Mimo atrakcyjnego położenia, ze względu na braki w infrastrukturze oraz niezagospodarowaniu terenu nie spełniał on roli odpowiadającej obecnym oczekiwaniom mieszkańców i turystów. Głównym założeniem operacji było więc wyposażenie powyższego terenu w miejsca odpoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej i turystów, komunikację pieszą, nasadzenia roślinne.
W pierwszym etapie prac przeprowadzono niewielką niwelację terenu w miejscu lokalizowanego placu zabaw, boiska do siatkówki, altan oraz pod zaprojektowanymi ciągami pieszymi i sceną.
Roboty budowlane objęły wykonanie nawierzchni ścieżek, nawierzchni piaszczystych placu zabaw, boiska do piłki siatkowej/plażowej  i plaży, wykonanie tarasu z płyt betonowych, montaż urządzeń małej architektury (plac zabaw złożony z 5 elementów (są to domek, zestaw domek, huśtawka ważka, tuba oraz piaskownica), 6 szt ławek parkowych, 10 szt. koszy na śmieci, 2 altan biesiadnych, przebieralni, punktu segregacji odpadów, 8 szt.), stojaka na rowery).
Nad brzegiem jeziora, wzdłuż ścieżki z płyt betonowych  wykonano nawierzchnię piaszczystą.

image005 image007

image009 image011

image013 image015

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn:  „Zagospodarowanie wiejskiego terenu rekreacyjnego w miejscowości Stare Sady”  mająca na celu poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców Gminy Mikołajki oraz zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej oferowanej przez lokalnych przedsiębiorców z wczasowiskowych  miejscowości Stare Sady i Jora Wielka poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną  ogólnodostępnego,  wiejskiego terenu rekreacyjnego w Starych  Sadach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS -rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Głównymi celami operacji były:
a) Poprawa warunków i komfortu życia mieszkańców gminy oraz spędzania przez nich czasu wolnego
b) Zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej oferowanej przez lokalnych przedsiębiorców z wczasowiskowych  miejscowości Stare Sady i Jora Wielka poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną  ogólnodostępnego,  wiejskiego terenu rekreacyjnego w Starych  Sadach. Realizacja celów operacji jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju przyjętej przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze.
Teren, na którym realizowana była inwestycja  znajduje się w wiejskiej miejscowości Stare Sady, która położona jest nad Jeziorem Tałty na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowość ta ze  względu na swoją bardzo atrakcyjną lokalizację jest czołową miejscowością turystyczną gminy, w której znajduje się szereg obiektów turystycznych. Do czasu realizacji operacji na terenie wsi  nie było odpowiednio wyposażonego i zagospodarowanego, ogólnodostępnego miejsca położonego bezpośrednio nad jeziorem, które służyłoby plażowaniu i rekreacji. Taką funkcję spełniał wiejski teren rekreacyjny zlokalizowany na dz. o nr ewid 14/3, 14/5-10,  w obr. Sady, będących własnością Gminy Mikołajki.  Głównym założeniem było wyposażenie powyższego terenu w miejsca odpoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej i turystów, komunikację pieszą, nasadzenia roślinne..
W pierwszym etapie prac przeprowadzono niwelację terenu w miejscu lokalizowanego placu zabaw i mini siłowni, altan oraz pod zaprojektowanymi ciągami pieszymi i sceną. Niwelacja objęła: projektowane ścieżki, plac zabaw, mini siłownię oraz tereny piaszczyste. Zdegradowane elementy starego placu zabaw i  miejsca na ognisko oraz  nieczynne urządzenia kanalizacji sanitarnej, rozebrano i usunięto.  Do pozostawienia przewidziano istniejącą wiatę wraz z podestem. Roboty budowlane objęły wykonanie nawierzchni ścieżek, nawierzchni piaszczystych placu zabaw, mini siłowni i plaży, wykonanie tarasu z płyt betonowych, montaż urządzeń małej architektury (plac zabaw i siłownia złożone z 8 elementów, 6 szt ławek parkowych, 10 szt. koszy na śmieci, 2 altan biesiadnych, przebieralni, punktu segregacji odpadów, 8 szt.  leżaków stałych. Dokonano  utwardzenia istniejącego dojazdu płytami betonowymi ażurowymi. Nad brzegiem jeziora, wzdłuż ścieżki z płyt betonowych  wykonano nawierzchnię piaszczystą . Nasadzono  zieleń niską izolacyjną w postaci krzewów: tawuła – różne odmiany, np. wczesna, japońska, norweska. Ilość nasadzeń – ok. 20 szt.

image005 image007

image009 image011