Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

Nazwa skrócona: ZWiK Sp. z o.o.
Siedziba: miasto Mikołajki, powiat Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie

Adres: 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7
REGON: 790285485
NIP: 845-14-97-202

Przejdź do strony: Zakład Wodociągów i Kanalizacji