MILKO Mazury MTB

mtb 1 mtb 2

 

Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym

Informacja dla mieszkańców Mikołajek, wsi Karłowo i Kulinowo.

 W związku z organizacją wydarzenia pod nazwą Milko Mazury MTB Etap 6 Mikołajki – W krainie Króla Sielaw w dniu 24 czerwca 2018 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście Mikołajki poprzez zmianę oznakowania pionowego.

1. W związku z wyłączeniem z ruchu Alei Spacerowej. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

2. W związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ulicy Okrężna i Leśna. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

3. W związku z wyłączeniem z ruchu Placu Wolności. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

Obowiązuje w godzinach 10:15 – 17:00

Organizatorzy wyścigu serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienie w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas realizacji wyścigu kolarskiego.

image001

Spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Inwestycja realizowana jako element przedsięwzięcia w ramach: osi priorytetowej:    6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne ,poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020.

Burmistrz Mikołajek zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej przebudowy nabrzeża Jeziora Mikołajskiego, które odbędzie się 14 marca o godzinie 15.30 w klubie czytelniczym ABC Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja przebudowy nabrzeża, planowane terminy realizacji inwestycji. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel zespołu projektowego oraz inżynier a kontraktu.

Odszedł ks. Franciszek Czudek

„Warto moknąć w deszczu na kogoś czekając,
Biec z laurką i kwiatem przez miasto jak zając,
Stać dla chorych w ogonku po jedną cytrynę,
Grzesznikom pozaświecać wszystkie łzy matczyne,
Kłaść się późno do łóżka, z kogutem się budzić –
Gdy wszystkie nasze drogi prowadzą do ludzi”

Są ludzie, których życie i misja jaką wykonali wymagają by mówić o nich wielkie słowa, bo wydawać by się mogło, że tylko one mogą uhonorować ich zasługi. Z drugiej zaś strony przesłanie jakie ze sobą nieśli, wielka skromność, oddanie ludziom były jak zacytowane wcześniej słowa księdza Jana Twardowskiego - ważne, dotykające najistotniejszych dla każdego człowieka spraw, a jednocześnie szczere, proste i pozbawione patosu. Takim człowiekiem jest nasz – Pastor Franciszek– jest, bo „(…)tak naprawdę ludzie nie odchodzą na zawsze.

Czytaj więcej: Odszedł ks. Franciszek Czudek