Nazwa Adres Kontakt
1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejski Klub Sportowy „Kłobuk” ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki -
2 Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Baranowo Baranowo 29, 11-730 Mikołajki -
4 Uczniowski Klub Sportowy „Atos” Woźnice - Szkoła Podstawowa w Woźnicach 11-730 Mikołajki -
5 Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach - Zespół Oświatowy w Mikołajkach ul. Papieża Jana Pawła II 7, 11-730 Mikołajki -
6 Mazurski Klub Żeglarski ul. Kajki 84, 11-730 Mikołajki -
7 Klub Jeździecki „Hubertus” Nowe Sady 7, 11-730 Mikołajki -
9 Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko -
10 Automobilklub Mazurski ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki -
11 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Biskupiec, Sekcja Mikołajki - -
12 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki -
13 Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne Zełwągi Zełwągi 25a, 11-730 Mikołajki -
14 Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki -
15 Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ewangelickim Domu Opieki „Arka” Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołajkach Plac Kościelny 5a, 11-730 Mikołajki -
16 Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Emaus” ul. Łabędzia 1B/32, 11-730 Mikołajki -
17 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach ul. Kolejowa 13, 11-730 Mikołajki -
18 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko -
19 Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski, Zarząd Koła w Mrągowie ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo -