70 lat przedszkola w Mikołajkach

Na podstawie akt przechowywanych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie ustalono, że Przedszkole w Mikołajkach istniało już w roku 1946 r. Nominacja pierwszej kierowniczki przedszkola - pani Anny Szymczyk- pochodzi z 1 lutego 1946r. Przedszkole Miejskie w Mikołajkach mieściło się w budynku przy ul. M. Roli Żymierskiego 31- obecnie ul.Kajki 31. Przedszkole Miejskie w Mikołajkach, rok 1962Z relacji najstarszych mieszkańców Mikołajek wynika, że przed wojną w tym budynku był dom dziecka lub ochronka dla dzieci.

Pierwsze relacje z życia przedszkola pochodzą z kroniki przedszkolnej prowadzonej przez panią Annę Szymczyk w latach pięćdziesiątych do 1963 roku. Relacje dotyczyły obchodów Dnia Dziecka, 1 Maja, Choinki przedszkolnej, udziału mieszkańców w urządzaniu przedszkolnego placu zabaw. W tych latach w przedszkolu były dwie grupy liczące po 30 dzieci. W roku 1963 z dziećmi pracowały pani Stefania Zalewska i pani Fredzia Kowalik.

Budynek przedszkola – stan w roku 2016

Od 1963 dyrektorem przedszkola była pani Irena Grzegorczyk (obecnie Jarguz).

 

Liczba dzieci w przedszkolu zwiększała się, brakowało miejsc. W latach siedemdziesiątych przedszkole zostało rozbudowane o dwa nowe pomieszczenia. W latach osiemdziesiątych kolejne dwa oddziały umieszczono w budynku sąsiadującym z przedszkolem w tzw. „Jałtuszuwce”. W tym czasie dyrektorem przedszkola była pani Danuta DuszakPierwsza z lewej - kierowniczka przedszkola - Pani Anna Szymczyk, Pan Stanisław Wardyła, z prawej strony Pani…? Osoby, które ropoznają Panią prosimy o kontakt z przedszkolem

Do przedszkola uczęszczało około 180 dzieci. Pod koniec lat osiemdziesiątych do roku 1996 jeden z oddziałów przedszkolnych funkcjonował w pomieszczeniu obok Hali Sportowej. W roku 1991 w wyniku likwidacji Żłobka Miejskiego w Mikołajkach w przedszkolu powstał oddział żłobkowy. Obecnie w budynku Żłobka Mieści się OREW . W tym czasie pracą przedszkola kierowała pani Hanna Zielaskiewicz. Od 1992 roku za organizację pracy przedszkola odpowiada pani Alina Zawitowska. . W tym czasie do przedszkola uczęszczało około 80 dzieci.

Rok 1985 - z lewej strony u góry Pani Danuta Duszak, w środku Pani Irena Jarguz, obok Pani Sabina Trawińska i Pani Teresa LubinW 1996 roku przedszkole zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej w Mikołajkach przy ul.  Łabędziej 1 – obecnie ul.Papieża Jana Pawła II 7. Od roku 1997 przedszkole stało się częścią Zespołu Oświatowego w którego skład weszła Szkoła Podstawowa i Przedszkole. W roku 1999 na liście przedszkolaków było 71 dzieci, funkcjonowały trzy oddziały dzieci w wieku 2-3-4-i 5 lat. 6-latki były objęte opieką w dwóch oddziałach podlegających nadzorowi szkoły. Przedszkole dysponowało wówczas 65 miejscami. Na potrzeby przedszkola został zaadaptowany „łącznik”. Funkcjonowały tu dzieci przeniesione z sali zlokalizowanej obok Hali Sportowej. W tym czasie budowano nową halę. W roku 2001 naszej placówce zostało nadane imię „Promyczek”.Czerwiec 1989. Od lewej: Lucyna Bartnicka, Hanna Zielaskiewicz, Krystyna Brzozowska, Bogumiła Miłosek, Żebrowska, Julia Golon, Justyna Stalczyńska, Halina Sokołowska, Stanisława Romaniuk, Sabina Trawińska, Agnieszka Puszko, Maria Stalczyńska

W latach 2001- 2012 liczba miejsc w przedszkolu została zwiększona do 135. Nadzorem przedszkola zostały objęte oddziały zerowe . Liczba oddziałów w przedszkolu do chwili obecnej waha się od 5 do 7. Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosi 125- 150. Od roku 2012 w przedszkolu nie funkcjonuje oddział żłobkowy. W ramach programu rządowego „Maluch” z inicjatywy pani Aliny Zawitowskiej został utworzony na terenie Zespołu Oświatowego Żłobek Samorządowy” Promyk”.

Rok 1992. Dzieci z rocznika 1986. Ich dzieci chodzą obecnie do naszego przedszkola. Z lewej strony u góry: Danuta Duszak, Alina Zawitowska, Maria Stalczyńska, Sabina TrawińskaW jubileuszowym roku 70 –lecia istnienia naszego przedszkola obejmujemy opieką 148 dzieci, 25 dzieci uczęszcza do żłobka. Obie placówki są bardzo dobrze wyposażone, dysponują dobrze urządzonymi placami zabaw. Nasze dzieci są bezpieczne pod opieką wykwalifikowanych nauczycielek i opiekunek. Przedszkole zapewnia naszym wychowankom bogatą ofertę edukacyjną: język angielski, terapię logopedyczną i pedagogiczną, korektę wad postawy, zabawy rytmiczno- ruchowe. Rozwijamy zdolności plastyczne dzieci, dbamy o ich edukację ekologiczną, zapewniamy im stały kontakt z książką, teatrem, filharmonią. 2016 – Przedszkole Samorządowe „Promyczek”Podczas licznych uroczystości przedszkolnych nasi wychowankowie prezentują rodzicom i mieszkańcom naszego miasta umiejętności zdobyte w przedszkolu. Rodzice są aktywnymi uczestnikami procesu wychowawczego, wspierają nas w zadaniach podejmowanych na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. Praca przedszkola jest wysoko oceniana podczas kontroli kuratoryjnych oraz radnych komisji oświatowej naszej gminy.