Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie informuje, że do dnia 17.06.2019 roku przyjmuje zgłoszenia  producentów  zainteresowanych  uczestnictwem  w  organizowanym  teoretycznym szkoleniu w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju w celu pozyskania mięsa  na użytek własny.  Osoby przeszkolone otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu, za które pobierana będzie opłata skarbowa.

Miejsce,  data  i  godzina  szkolenia  w  zależności  od  zapotrzebowania  oraz  możliwości organizacyjnych  powiatowego  lekarza  weterynarii  podane  będzie  indywidualnie  po  zamknięciu listy uczestników szkolenia.