Transmisja z obrad Rady Miejskiej obecnej kadencji.