Ewangelicy w przeszłości stanowili na Mazurach większość wyznaniową. Zwłaszcza w Mikołajkach, które były jednym z najliczniejszych zborów protestanckich w regionie. Perełka architektoniczna, którą jest kościół ewangelicko-augsburski, powstała w 1842 roku. W pierwszych latach swego istnienia świątynia nie posiadała wieży. Wybudowano ją dopiero 1860 roku. Architektem, wg którego wzniesiono budowlę jest Karl Friedrich Schinkel. We wnętrzu świątyni znajduje się sklepienie kolebkowe z kasetonami, drewniane empory i zamontowane nad wejściem organy wykonane przez organmistrza Scherweita z Ełku. Z lewej i prawej strony prezbiterium są umieszczone dwa portrety mikołajskich pastorów, Andrzeja Kowalewskiego i Wojciecha Pomian-Pessaroviusa.
 
Mikołajska parafia, jako jedna z najstarszych ośrodków reformacyjnych na Mazurach posiada bogate w zbiory Muzeum Reformacji Polskiej. Powstałe w 1976 roku muzeum dysponuje zabytkami piśmiennictwa i drukarstwa polskiego na Mazurach do 1945 roku. Ciekawostką jest, że jednym z obiektów jest narta Adama Małysza wraz z autografem, którą skoczek przekazał do mikołajskiej placówki muzealnej.
Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007 doskonale opisał Dominik Krysiak w książce „Ewangelicy w Mikołajkach”. Publikację znajdziecie w Bibliotece Publicznej, która mieści się w Centrum Kultury „Kłobuk”.
Obiekty czynny jest od 1 kwietnia do 31 października.