Znak sprawy: GGR.6840.41.1 do 11.2017

Burmistrz Miasta Mikołajki ODWOŁUJE pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach, obręb Mikołajki