Znak: GGR.7125.3.2022                                                                                     

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/447/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości Gminy Mikołajki oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2648 z 12.09.2013r. i uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VII/64/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do w/w uchwały,  w zw. z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVII/76/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 74/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14, obręb geod. Mikołajki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 22 o pow. użytkowej 47,07 m2, położony na 2 piętrze ( 3 kondygnacji)  w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14, obręb geod. Mikołajki w granicach działki oznaczonej nr geod. 346/11 o pow. 452 m2 wraz z udziałem 5242/144396 części we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłączenie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
W skład lokalu wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój oraz łazienka z WC.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,35 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 52,42 m2.
Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00027829/3
2. Opis nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym, 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Lokal mieszkalny o średnim standardzie wykończenia. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną.
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny rolne.                        
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla przedmiotowej
nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXIV/33/2021 Rady Miejskiej w Mikołajkach dnia 12.05.2021r. ( Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2021r., poz. 2539) zgodnie z którym działka nr 346/11 oznaczona jest symbolem MW.03 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
5. Cena  nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej :  163.000,00 zł.
6. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości,  na  podstawie art. 34 ust. 4 i 5 winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.
Po terminie o którym w pkt 6 zostanie spisany protokół z rokowań stanowiący podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wykaz umieszczono:
1.na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki       
2.na stronie internetowej UMiG Mikołajki www.bip.mikolajki.pl, www. mikolajki.eu
3.w lokalnej prasie
4.przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki