DO POBRANIA:
Zarządzenie Burmistrza;
ogłoszenie o konkursie;
karta oceny formalnej;
karta oceny merytorycznej;
wzór oferty,
wzór sprawozdania.