18.05.2021. ZARZĄDZENIE NR 37/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 77 Rajdu Polski.

 

 

 

DO POBRANIA:
Zarządzenie Burmistrza;
ogłoszenie o konkursie;
karta oceny formalnej;
karta oceny merytorycznej;
wzór oferty,
wzór sprawozdania.