W związku z podaniem do publicznej wiadomości  w dniu 26.05.2020r.  ogłoszenia o  przetargu na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki oznaczonych nr geod. 202/50 i 202/55 położonych w Mikołajkach przy Alei Kasztanowej, w sąsiedztwie amfiteatru (od strony Wioski Żeglarskiej), obręb geod. Mikołajki zmienia się pkt 5 ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie: „Przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona będzie do wydzierżawienia na czas określony tj. od  dnia 27 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia  2020 roku z wyłączeniem dnia 1 sierpnia 2020r.”

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.