Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych!!!

Po licznych zawirowaniach, niepewności i braku stabilności powracamy powoli do zmienionej rzeczywistości. Jedno się jednak nie zmieniło - przed Wami bardzo ważny moment -  wybór wymarzonej szkoły, która umożliwi Wam dalszą ścieżkę edukacji, otworzy drzwi do pogłębiania wiedzy, samorealizacji  i rozwoju.

Chcielibyśmy, aby jak najwięcej absolwentów szkół podstawowych kontynuowało naukę w szkołach Powiatu Mrągowskiego, które posiadają bogatą, interesującą ofertę kształcenia. Każda szkoła zapewnia bezpieczne i przyjazne warunki kształcenia oraz umożliwia wszechstronny rozwój.

Nasze placówki oświatowe oferują wysoki poziom nauczania i wiele dodatkowych zajęć uzupełniających wiedzę i umiejętności. Pozwalają na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.

Dzięki współpracy szkół z pracodawcami poznacie nowoczesne firmy i zakłady pracy.

To tu, dzięki licznym projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej, będziecie mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w ramach szkoleń, kursów i staży zawodowych.

Będąc uczniami naszych szkół możecie uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych, np. z Programu Erasmus+.

Nasze szkoły to gwarancja dobrego wyboru drogi zawodowej.

Pamiętajcie, że na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 15 czerwca br. do 10 lipca br.

Oferty edukacyjne:

  1. I Liceum Ogólnokształcące - http://lo1.mragowo.pl/index.php/rodzice/rekrutacja-2015-2016
  2. Zespół Szkół Nr 2 - https://mragowo.edu.pl/rekrutacja/
  3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - https://ckziumragowo.pl/rekrutacja
  4. Zespół Oświatowo-Sportowy „BAZA” - http://www.zosbaza.mragowo.pl/
  5. Zespół Szkół Specjalnych - http://zssmragowo.edu.pl/zawodowa.html

Żródło: https://www.powiat.mragowo.pl/strona-glowna