Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej
FIRMY, KTÓRE PROWADZĄ LUB CHCĄ PROWADZIĆ BIZNES W JEDNYM Z PIĘCIU WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ MOGĄ OTRZYMAĆ PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA ROZWÓJ TURYSTYKI. 
Finansowanie może być przeznaczone m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne.
 
O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Projekt jest finansowany ze środków krajowych Ministra Inwestycji i Rozwoju.
 
Dzięki wprowadzonym zmianom z preferencyjnego finansowania będą mogły skorzystać również firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, a ich działalność zarejestrowana jest w innej części kraju.
 
W projekcie jest również możliwość ponownego ubiegania się o finansowanie dla przedsiębiorców, którzy już skorzystali ze wsparcia. Ponadto, wydłużony został okres spłaty pożyczki do 84 miesięcy (dla pożyczek powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią 50 proc. wartości pożyczki). Wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej.
Preferencyjne pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące wyłonione przez Bank Gospodarstwa Krajowego w postępowaniach przetargowych.
 
8 listopada br. zawartych zostało kolejnych 5 umów z instytucjami finansowymi, po jednej na każde z województw Polski Wschodniej.
Pożyczek na rozwój turystyki udzielać będą: Fundusz Wschodni Sp. o.o. (województwo podlaskie), Działdowska Agencja Rozwoju S.A. (województwo warmińsko-mazurskie), Lubelska Fundacja Rozwoju (województwo lubelskie), Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (województwo świętokrzyskie), Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. (województwo podkarpackie). Za pośrednictwem tych instytucji do MŚP trafi kolejne 50 mln zł.
 
Dotychczas z instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka skorzystało ponad 100 firm, które otrzymały łączne finansowanie na kwotę 21,7 mln zł. Przedsiębiorcy najczęściej przeznaczali pożyczki na budowę i rozbudowę obiektów noclegowych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
 
Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł. Finansowanie można otrzymać na 5 lat w przypadku pożyczek do 250 tys. zł i nawet 7 lat, jeżeli kwota finansowania jest wyższa i obejmuje roboty budowlane.
 
Wiecej informacji tutaj.