Spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Inwestycja realizowana jako element przedsięwzięcia w ramach: osi priorytetowej:    6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne ,poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020.

Burmistrz Mikołajek zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej przebudowy nabrzeża Jeziora Mikołajskiego, które odbędzie się 14 marca o godzinie 15.30 w klubie czytelniczym ABC Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja przebudowy nabrzeża, planowane terminy realizacji inwestycji. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel zespołu projektowego oraz inżynier a kontraktu.

Odszedł ks. Franciszek Czudek

„Warto moknąć w deszczu na kogoś czekając,
Biec z laurką i kwiatem przez miasto jak zając,
Stać dla chorych w ogonku po jedną cytrynę,
Grzesznikom pozaświecać wszystkie łzy matczyne,
Kłaść się późno do łóżka, z kogutem się budzić –
Gdy wszystkie nasze drogi prowadzą do ludzi”

Są ludzie, których życie i misja jaką wykonali wymagają by mówić o nich wielkie słowa, bo wydawać by się mogło, że tylko one mogą uhonorować ich zasługi. Z drugiej zaś strony przesłanie jakie ze sobą nieśli, wielka skromność, oddanie ludziom były jak zacytowane wcześniej słowa księdza Jana Twardowskiego - ważne, dotykające najistotniejszych dla każdego człowieka spraw, a jednocześnie szczere, proste i pozbawione patosu. Takim człowiekiem jest nasz – Pastor Franciszek– jest, bo „(…)tak naprawdę ludzie nie odchodzą na zawsze.

Czytaj więcej: Odszedł ks. Franciszek Czudek

Sprawdź czym oddychasz

map airly smInformujemy, że dzięki Mikołajskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Mikołajkach nasze miasto zostało włączone do ogólnopolskiego systemu monitoringu jakości powietrza, w ramach projektu "Wiem Czym Oddycham" realizowanego przez Fundację AVIVA.
Jakość powietrza w Mikołajkach można sprawdzić na stronie https://map.airly.eu lub na budynku CAL przy ul. Papieża Jana Pawła II (na obudowie żaluzji okiennej w szycie budynku, od strony Hotelu "Santa Monica"

Wybieramy najpopularniejszych sportowców 2017

Ruszył XIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta i Gminy Mikołajki 2017. Odbywa się on pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Mikołajki.
1.    Organizatorami plebiscytu są:  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz Centrum  Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach
2.    Plebiscyt organizowany jest w 3 kategoriach: do lat 18, powyżej lat 18 i Najpopularniejszy Trener.
3.    Głosować można tylko na kandydatów zgłoszonych do organizatorów plebiscytu.
Imiona i nazwiska kandydatów wraz z opisem można znaleźć na stronach internetowych:
- www.mikolajki.eu,
- www.ckklobuk.pl,
- www.mikolajki24.com,
- www.sportowemikolajki.blogspot.com

Czytaj więcej: Wybieramy najpopularniejszych sportowców 2017