Region, zabytki

Mikołajki    Kaplica ewangelicka (obecny kościół parafialny rzymskokatolicki) z 1910 r., zespół kościoła ewangelickiego (kościół, kostnica, plebania - XIX w.), kaplica cmentarna XIX w, domy mieszkalne przy ulicach: Kajki, Kolejowej, Mrągowskiej, Okrężnej, Placu Wolności, Kowalskiej, Placu Kościelnym, gazownia, dworzec kolejowy, zespół młynowo-magazynowy, stara szkoła, umocnienia mostu kolejowego i obecnego pieszego, cmentarz ewangelicki, cmentarz żydowski

Baranowo    zespół kościoła ewangelickiego - obecnie parafialnego rzymskokatolickiego (kościół i plebania) z 1907 r., zespół dworsko-parkowy z XIX w. (dwór, oficyna, spichlerz, gorzelnia, obora, park), budynki dawnej szkoły i dworca kolejowego, cmentarze ewangelickie

Cudnochy    budynki mieszkalny i gospodarczy (pocz. XX w.), cmentarze ewangelickie (2) XIX w

Dybowo    zespół dworsko-parkowy (dwór, stajnia, oficyna, stodoła, park) XIX w., cmentarze ewangelickie XIX w

Górkło    budynki mieszkalne pocz. XX w., cmentarz ewangelicki XIX w., stanowisko archeologiczne osady wielokulturowej ze śladami m.in. z okresu rzymskiego

Inulec    budynki mieszkalne, cmentarz ewangelicki XIX w

Jora Mała    cmentarz ewangelicki XIX w

Jora Wielka    budynki mieszkalne i gospodarskie, cmentarze ewangelickie XIX w

Klon    cmentarz ewangelicki XIX w

Lelek    zespół dworsko-parkowy XIX / XX w. (dwór, stajnia, obora, park), cmentarz ewangelicki XIX w

Lisunie    zabudowania służby leśnej pocz. XX w., leśniczówka, cmentarz ewangelicki XIX w

Lubiewo    budynki mieszkalne pocz. XX w., cmentarz ewangelicki XIX w

Łuknajno    zespół dworski XIX / XX w. (dwór, obora, chlew), cmentarz ewangelicki XIX w

Mateuszek    zespół dworsko-parkowy (dwór, stajnia, obora, stodoła) XIX / XX w

Małoszyce    pozostałości zespołu folwarcznego z pocz. XX w

Nadawki    pozostałości zespołu dworskiego XIX / XX w., cmentarz ewangelicki XIX w

Nowe Nadawki    zespół folwarczny pocz. XX w., park XIX w., cmentarz ewangelicki XIX w

Nowe Sady    zespół dworsko-parkowy (dwór, oficyna, obory, stajnia, park) XIX / XX w., cmentarz ewangelicki XIX w

Olszewo    budynki mieszkalne oraz szkoła, mleczarnia, dworzec kolejowy, zespół dworsko-parkowy (dwór, obory, park) pocz. XX w., cmentarze ewangelickie XIX w

Osa    pozostałości zespołu dworsko-ogrodowego (ruiny siedliska, park) XIX/XXw., cmentarz ewangelicki XIX w

Prawdowo    cmentarz ewangelicki XIX w

Pszczółki    zespół folwarczny (obory, stodoła, park) XIX / XX w., cmentarz ewangelicki XIX w

Sady    cmentarz ewangelicki XIX w

Stare Tałty    zespół dworsko-parkowy (pozostałości dworu, obora, stodoła, park) XIX / XX w., cmentarz ewangelicki XIX w

Stawek    zespół dworsko-parkowy (dwór, obora, chlew, stodoła, park) XIX / XX w

Śmietki    pozostałości zespołu dworskiego (oficyna, kuźnia, obora, park) XIX / XX w., aleja dojazdowa, cmentarz ewangelicki XIX w

Tałty    budynki mieszkalne, cmentarz ewangelicki XIX w

Urwitałt    pozostałości zespołu dworskiego (dwór, park) XIX / XX w, cmentarz ewangelicki XIX w

Wesołowo    cmentarz ewangelicki XIX w

Woźnice    zespół dworsko-parkowy (dwór, spichlerz, magazyn, park) XIX / XX w., budynki mieszkalne, pomnik poległych mieszkańców w czasie I wojny światowej, cmentarz ewangelicki XIX w

Woźnice Niskie    park dworski XIX w., cmentarz ewangelicki XIX w

Zełwągi    cmentarz ewangelicki XIX w