INFORMACJA NA TEMAT WIEJSKICH OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNICACH I BARANOWIE


    
W związku z nieprawdziwymi informacjami, które w ostatnim czasie zostały przekazane Mieszkańcom naszej Gminy, chciałbym oświadczyć, że samorząd Gminy nie podjął działań zmierzających do likwidacji wiejskich ośrodków zdrowia w Woźnicach i Baranowie. Administrujący w imieniu Gminy, budynkami obydwu ośrodków zdrowia, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada zawarte umowy najmu z lekarzami medycyny rodzinnej oraz stomatologiem.  Żadna z tych jednostek nie planuje likwidacji bądź ograniczenia świadczonych usług.

 

Burmistrz Mikołajek
Piotr Jakubowski