×

Ostrzeżenie

JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło sięPath: /opt/lampp/htdocs/images/thumbnails/images/2017/luty

JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło sięPath: /opt/lampp/htdocs/images/thumbnails/images/2017/luty

JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło sięPath: /opt/lampp/htdocs/images/thumbnails/images/2017/luty

Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”

Ankieta dla mieszkańców Gminy Mikołajki, zainteresowanych nabyciem mieszkania w Gminnym Programie Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”
Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach wraz z Gminą Mikołajki planuje budowę kolejnych bloków w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”. Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających m. in. centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Mikołajki oraz spełniających określone kryteria. Lokale przyznawane będą zgodnie z nowym Regulaminem przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”.
Ankiety można składać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32 lub mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

pobierz ankietę

UCHWAŁA NR XXVII/103/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki

pobierz uchwałę

Mazury MTB 5 Etap Mikołajki – W krainie Króla Sielaw

Organizatorzy Mazury MTB 5 Etap Mikołajki – w krainie Króla Sielaw serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu sportowym 25 czerwca 2017.

Jednocześnie przedstawiamy komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym dla mieszkańców Mikołajek, wsi Karłowo i Kulinowo.

W związku z organizacją wydarzenia pod nazwą  Mazury MTB 5 Etap Mikołajki – W krainie Króla Sielaw w dniu 25 czerwca 2017 nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w Mikołajki poprzez zmianę oznakowania pionowego.

1. W związku z wyłączeniem z ruchu Alei Spacerowej. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
2. W związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ulicy Okrężna i Leśna. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
3. W związku z wyłączeniem z ruchu Placu Wolności. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
Organizatorzy wyścigu serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienie w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas realizacji biegu.

Przypominamy jak segregować odpady

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY. Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste.
 Jakie surowce oddzielamy
 - szkło – pojemnik/worek zielony,
 - papier, tektura – pojemnik/worek niebieski,
 - tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty,
 - komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – worek brązowy,
 - popioły z palenisk domowych – stalowy pojemnik z napisem POPIÓŁ,
 - przeterminowane leki – pojemniki ustawione w aptekach i ośrodkach zdrowia,
 - zużyte baterie i akumulatory – pojemniki ustawione w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych,
 - kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK ) zlokalizowanego przy Zakładzie Usług Komunalnych na ulicy Warszawskiej w Mikołajkach.
 - meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 - pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 - odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)  

ulotka informacyjna

Szacowanie szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych poszkodowani zobowiązani są do zgłaszania szkody w formie pisemnej nie później niż 3 dni od dnia jej stwierdzenia oraz w celu dokonania szacowania ostatecznego powinni powiadomić  w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

   Zgłoszenia należy składać pisemnie w biurze Nadleśnictwa Strzałowo, Strzałowo 2, 11-710 Piecki , tel. / fax. 89 742 11 65. Osobą uprawnioną do szacowania szkód w obwodach 204 i 231 jest : Maciej Gałązka zam. 11-710 Piecki, Kołowinek 2 tel. 502 559 565. 

druk zgłoszenia szkody do szacowania ostatecznego

druk zgłoszenia szkody w uprawach i płodach rolnych

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.
Składka ta nadal będzie wynosić 42, 00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14, 00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886, 44 zł), tj. 89 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
•    12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
•    24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
•    36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
•    48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2017 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art.12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzień 2 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje odnośnie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników
w II kwartale 2017 r. są dostępne za stronie internetowej www.krus.gov.pl

Spotkania informacyjne z Mieszkańcami marzec-kwiecień 2017

Burmistrz Mikołajek serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne według poniższego harmonogramu

 

SOŁECTWO Data zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania

Kolonia Mikołajki

21 marca, wtorek 11.00 Sala obrad UMiG

Inulec

21 marca, wtorek 18.00 Świetlica PAN w Śmietkach

Górkło

22 marca, środa 11.00 Świetlica wiejska w Górkle

Baranowo

22 marca, środa 18.00 Szkoła w Baranowie

Woźnice

23 marca, czwartek 18.00 Szkoła w Woźnicach

Olszewo

27 marca, poniedziałek 18.00 Szkoła w Olszewie

Faszcze , Cudnochy, Jora

29 marca, środa 18.00 Świetlica wiejska w Faszczach

Nowe Sady

30 marca, czwartek 18.00 Świetlica wiejska w Nowych Sadach

Stare Sady

31 marca, piątek 11.00 Świetlica wiejska w Starych Sadach

Prawdowo

4 kwietnia, wtorek 18.00 Karczma Biesiadna

Tałty

6 kwietnia, czwartek 18.00 Świetlica wiejska w Tałtach

Grabówka

10 kwietnia, poniedziałek 19.00 Świetlica wiejska w Grabówce

Zełwągi

19 kwietnia, środa 18.00 Świetlica wiejska w Zełwągach

Mikołajki

20 kwietnia, czwartek 18.00 Sala ABC , Centrum Kultury Kłobuk

Lubiewo

24 kwietnia, poniedziałek 18.00 Świetlica wiejska w Lubiewie

Stawek

25 kwietnia, wtorek 18.00 Świetlica wiejska w Stawku