Organizacje pozarządowe

06.10.2017    ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projekt uchwały w sprawie:
 „przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
 Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie od 06 października 2017 roku do 23 października 2017 roku.    więcej informacji

 

 

 

  

Stowarzyszenia i organizacje współpracujące z Gminą Mikołajki:

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejski Klub Sportowy „Kłobuk” – ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki;
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Baranowo – Baranowo 29, 11-730 Mikołajki;
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Atos” Woźnice – Szkoła Podstawowa w Woźnicach, 11-730 Mikołajki;
 4. Uczniowski Klub Sportowy w Mikołajkach – Zespół Oświatowy w Mikołajkach – ul. Papieża Jana Pawła II 7, 11-730 Mikołajki;
 5. Mazurski Klub Żeglarski – ul. Kajki 84, 11-730 Mikołajki;
 6. Klub Jeździecki „Hubertus” – Nowe Sady 7, 11-730 Mikołajki;
 7. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko;
 8. Automobilklub Mazurski – ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki;
 9. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Biskupiec, Sekcja Mikołajki;
 10. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki;
 11. Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne Zełwągi – Zełwągi 25a, 11-730 Mikołajki;
 12. Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku – ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki;
 13. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ewangelickim Domu Opieki „Arka” Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołajkach – Plac Kościelny 5a, 11-730 Mikołajki;
 14. Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Emaus” – ul. Łabędzia 1B/32, 11-730 Mikołajki;
 15. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach – ul. Kolejowa 13, 11-730 Mikołajki;
 16. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku – ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko;
 17. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski, Zarząd Koła w Mrągowie – ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo.