Spotkanie informacyjne dotyczące Gminnego Programu Budowy Mieszkań

Burmistrz Mikołajek oraz Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mikołajkach zapraszają  na spotkanie informacyjne dotyczące Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla Systematycznych”, które odbędzie się 14 marca br.  o godzinie 17. 30 w sali widowiskowej Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.
Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja architektoniczna budynków wraz z planem zagospodarowania terenu, szczegóły udziału w programie, planowane terminy realizacji inwestycji oraz szacowane koszty.
Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o udział osób zakwalifikowanych do Programu „Dla Systematycznych”.