Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce apeluje

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce apeluje:

Pozwól zwierzętom przeżyć huczne imprezy uliczne bez bólu i strachu. Pamiętaj, każdy huk to cierpienie zwierząt.
W czasie hucznej zabawy ulicznej:
• pozostaw zwierzę w domu,
• podaj zwierzęciu środki uspokajające (po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii).
Pamiętajmy, że od Twojej odpowiedzialności zależy los naszych czworonożnych przyjaciół.