Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”

Ankieta dla mieszkańców Gminy Mikołajki, zainteresowanych nabyciem mieszkania w Gminnym Programie Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”
Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach wraz z Gminą Mikołajki planuje budowę kolejnych bloków w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”. Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających m. in. centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Mikołajki oraz spełniających określone kryteria. Lokale przyznawane będą zgodnie z nowym Regulaminem przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”.
Ankiety można składać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32 lub mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

pobierz ankietę

UCHWAŁA NR XXVII/103/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki

pobierz uchwałę

Głosowanie na projekt znaczka pocztowego

KowalczykUczniowie Zespołu Szkół w Baranowie uczestniczą w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Na Projekt Znaczka Pocztowego.Protasiuk

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu i zachęcamy do promowania naszych prac w lokalnej społeczności!

ObzejtaPrace naszych uczniów znajdują się na stronie http://www.oczamimlodych.pl/projekty na 12 stronie.

Mazury MTB 5 Etap Mikołajki – W krainie Króla Sielaw

Organizatorzy Mazury MTB 5 Etap Mikołajki – w krainie Króla Sielaw serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu sportowym 25 czerwca 2017.

Jednocześnie przedstawiamy komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym dla mieszkańców Mikołajek, wsi Karłowo i Kulinowo.

W związku z organizacją wydarzenia pod nazwą  Mazury MTB 5 Etap Mikołajki – W krainie Króla Sielaw w dniu 25 czerwca 2017 nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w Mikołajki poprzez zmianę oznakowania pionowego.

1. W związku z wyłączeniem z ruchu Alei Spacerowej. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
2. W związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ulicy Okrężna i Leśna. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
3. W związku z wyłączeniem z ruchu Placu Wolności. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
Organizatorzy wyścigu serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienie w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas realizacji biegu.

Przypominamy jak segregować odpady

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY. Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste.
 Jakie surowce oddzielamy
 - szkło – pojemnik/worek zielony,
 - papier, tektura – pojemnik/worek niebieski,
 - tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty,
 - komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – worek brązowy,
 - popioły z palenisk domowych – stalowy pojemnik z napisem POPIÓŁ,
 - przeterminowane leki – pojemniki ustawione w aptekach i ośrodkach zdrowia,
 - zużyte baterie i akumulatory – pojemniki ustawione w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych,
 - kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK ) zlokalizowanego przy Zakładzie Usług Komunalnych na ulicy Warszawskiej w Mikołajkach.
 - meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony – wystawiamy przed posesję w dniu wywozu tych odpadów lub należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 - pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)
 - odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK (ZUK Mikołajki)  

ulotka informacyjna

Szacowanie szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych poszkodowani zobowiązani są do zgłaszania szkody w formie pisemnej nie później niż 3 dni od dnia jej stwierdzenia oraz w celu dokonania szacowania ostatecznego powinni powiadomić  w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

   Zgłoszenia należy składać pisemnie w biurze Nadleśnictwa Strzałowo, Strzałowo 2, 11-710 Piecki , tel. / fax. 89 742 11 65. Osobą uprawnioną do szacowania szkód w obwodach 204 i 231 jest : Maciej Gałązka zam. 11-710 Piecki, Kołowinek 2 tel. 502 559 565. 

druk zgłoszenia szkody do szacowania ostatecznego

druk zgłoszenia szkody w uprawach i płodach rolnych

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.
Składka ta nadal będzie wynosić 42, 00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14, 00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886, 44 zł), tj. 89 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
•    12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
•    24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
•    36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
•    48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2017 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art.12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzień 2 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje odnośnie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników
w II kwartale 2017 r. są dostępne za stronie internetowej www.krus.gov.pl