Dla inwestora

Gmina Mikołajki położona jest w północno-wschodnim regionie Polski, we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w odległości ok. 90 km od miasta wojewódzkiego (Olsztyn) i ok. 25 km od miasta powiatowego (Mrągowo).


foto okolice 2015 006W stosunku do innych, dużych ośrodków miejskich, gmina położona jest peryferyjnie - odległość do Warszawy wynosi ok. 220 km, a do Gdańska ok. 250 km.
Pod względem fizjograficznym obszar gminy znajduje się w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cechą charakterystyczną krajobrazu regionu jest niespotykane na taką skalę w Polsce skupienie dużych, naturalnych zbiorników wodnych, zajmujących ok. 15% obszaru Krainy Wielkich Jezior - na terenie Gminy Mikołajki wskaźnik ten wynosi ok. 23%.

Większość jezior regionu łączy się ze sobą ciekami naturalnymi bądź systemami kanałów, tworząc unikalny w Europie szlak wodny, o długości ok. 140 km, w centrum którego leżą Mikołajki. Częściowo w obrębie Gminy, a w odległości ok. 4 km od miasta znajduje się największe polskie jezioro Śniardwy, o powierzchni ok. 113 km2.foto okolice 2015 003

Drugim obok jezior, charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są rozległe, zwarte kompleksy leśne, ciągnące się od południowych granic miasta Mikołajki, które na terenie gminy zajmują ok. 22% jej powierzchni.

Przez obszar gminy, z zachodu na wschód przebiegają dwa, podstawowe szlaki komunikacyjne regionu:
- droga krajowa nr 16 z Grudziądza, przez Olsztyn i Ełk, do Augustowa,
- linia kolejowa Olsztyn - Ełk.
Środowisko naturalne gminy jest jej największym bogactwem i w oparciu o jego walory programowany jest rozwój turystyki, jako wiodącej funkcji gospodarczej tego terenu.

Z racji swego położenia, Gmina Mikołajki rokrocznie rozbudowuje swoją ofertę kulturalną i sportowo – rekreacyjną.
foto okolice 2015 013Od kilku już lat turystyka staje się coraz bardziej istotną funkcją gospodarczą Gminy Mikołajki, o czym świadczy choćby ilość działających tu obiektów turystycznych. Duże ośrodki wypoczynkowe ustąpiły miejsca prywatnym hotelom i pensjonatom. Głównym ośrodkiem turystycznym jest oczywiście miasto Mikołajki, skupiające ok. 84,57 % bazy noclegowej i usługowej gminy. Planuje się także nowe inwestycje zwiększające bazę noclegową.