Ogłoszenie o wynikach naboru do pracy w  Centrum Kultury „Kłobuk” – Biblioteka  Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach.

INFORMACJA W WYNIKACH NABORU
na stanowisko Bibliotekarza
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku została wybrana: Karolina Łapuć zamieszkała: Mikołajki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

1. Konkurs został ogłoszony 03.04.2018 r. Termin składania ofert: 05.05.2018 r. Do konkursu zgłosiła się 1 osoba.

2. Z przeprowadzonej oceny formalnej stwierdzono, że złożona oferta spełnia kryteria formalne.

3. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej przez komisję w składzie:
- Irena Kozak - przewodnicząca
- Iwona Ałaj - sekretarz
- Renata Gawlińska - członek komisji

Dyrektorowi Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach zarekomendowano zatrudnienie wskazanej osoby na stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach.

4. Dyrektor Centrum Kultury "kłobuk" pozytywnie rozpatrzył wniosek komisji, tym samym proponując zatrudnienie w/w kandydatki od 1 sierpnia 2018 roku.

Najnowsze informacje

Wideo

Kalendarz imprez

18/02/2019

Zobacz wszystkie

VI Półmaraton Mikołajkowy, XIV Mikołajkowe Biegi Uliczne

09 grudzień 2018

09 grudzień 2018

Gminny Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych

16 listopad 2018

16 listopad 2018

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

22 listopad 2018

22 listopad 2018

40 Festiwal Szantowy. Wspomnienie starych szant.

27 lipiec 2018

29 lipiec 2018