Konkurs ofert na sprzedaż dachówki po rozbiórce dachu Centrum Kultury "Kłobuk".

DYREKTOR CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ DACHÓWEK PO ROZBIÓRCE DACHU BUDYNKU CENTRUM KULTURY "KŁOBUK' W MIKOŁAJKACH

1. Przedmiotem sprzedaży jest 5600 sztuk dachówek porozbiórkowych z budynku Centrum Kultury "Kłobuk". Możliwość oględzin dachówek na placu Centrum Kultury "Kłobuk".

2. Inne szczegóły dotyczące przedmiotu sprzedaży uzyskać można pod nr tel./fax 87 421 61 46 lub e-mailowo pod: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Cena wywoławcza 0,40 zł brutto (słownie: czterdzieści groszy PLN) za sztukę.

4. Warunki konkursu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 7.05.2018 r. roku do godz. 15:00 w budynku Centrum Kultury "Kłobuk" ul. Kolejowa 6 w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem: "Pisemny konkurs ofert na sprzedaż dachówki porozbiórkowej”.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8.05.2018 r. o godz. 10.00 w budynku CK "Kłobuk".

5. Oferta powinna zawierać:
Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta.
Numer NIP lub REGON Oferenta.
Datę sporządzenia oferty.
Oferowaną cenę.
Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

6. Przyczyny odrzucenia oferty:
Złożenie oferty po terminie
Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty
Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza.

7. W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert w tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert dodatkowych (przy czym cena ofert nie może być niższa niż cena wywoławcza).
8. Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu.
9. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.
10. Nabywca przyjmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.
11. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przeddzień odbioru przedmiotu sprzedaży.
12. Centrum Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na sprzedaż przedmiotu konkursu z ważnych przyczyn na każdym jego etapie.

Najnowsze informacje

Wideo

Kalendarz imprez

18/02/2019

Zobacz wszystkie

VI Półmaraton Mikołajkowy, XIV Mikołajkowe Biegi Uliczne

09 grudzień 2018

09 grudzień 2018

Gminny Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych

16 listopad 2018

16 listopad 2018

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

22 listopad 2018

22 listopad 2018

40 Festiwal Szantowy. Wspomnienie starych szant.

27 lipiec 2018

29 lipiec 2018