Spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy nabrzeża Jeziora Mikołajskiego

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Inwestycja realizowana jako element przedsięwzięcia w ramach: osi priorytetowej:    6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne ,poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020.

Burmistrz Mikołajek zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej przebudowy nabrzeża Jeziora Mikołajskiego, które odbędzie się 14 marca o godzinie 15.30 w klubie czytelniczym ABC Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja przebudowy nabrzeża, planowane terminy realizacji inwestycji. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel zespołu projektowego oraz inżynier a kontraktu.