Największe naturalne siedlisko ptactwa w Polsce, na którego terenie żyje ponad 170 gatunków. Dominują tu łabędzie nieme, których największą liczbę można zaobserwować jesienią. Dookoła jeziora przebiega malownicza trasa pieszo-rowerowa, na której znajdują się 4 wieże widokowe.