Obraz do artykułu: Muzeum reformacji

Muzeum poświęcone reformacji polskiej, ze szczególnym nastawieniem na obszar Mazur. W skład zbiorów muzeum wchodzą m.in. strodruki, zdjęcia oraz inne dokumenty związane z ruchem reformacyjnym.