W miniony poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała spotkanie z mieszkańcami gminy Mikołajki prezentując warianty S16.
 
Przedstawiciele GDDKiA zaprezentowali trzy warianty przebiegu drogi S16 z Mrągowa do Ełku oraz ich parametry techniczne. Warianty nowej ekspresówki wywołały duże kontrowersje oraz spowodowały sprzeciw wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy Mikołajek będący na spotkaniu wyrazlili obawy o ciągły hałas, zanieczyszczeniami oraz nieodwracalną degradacją środowiska i krajobrazu. Tym bardziej, że droga ma stanowić korytarz transportowy z krajów nadbałtyckich i Rosji (łącznik między budowaną Via Balticą, a np. S7).
 
Według przedstawionej koncepcji na nowobudowaną 16-tkę na terenie naszej gminy będą prowadzić maksymalnie 2 węzły, planowana jest budowa estakady przez jezioro Tałty. Właściciele obiektów noclegowych boją się o przyszłość turystyki na Mazurach, która wg nich może być zachwiana przez nową drogę tranzytową. Są też zwolennicy inwestycji, których cieszy lepsze połączenie z Ełkiem, Olsztynem oraz Gdańskiem. Jednak na spotkaniu stanowili oni zdecydowaną mniejszość. Zgodnie z przedstawionymi danymi z drogi korzystać będzie ponad 22 tys. pojazdów na dobę. Obecny ruch to ok 3 tysięcy.
 
Do 15 kwietnia można zgłaszać swoje uwagi do proponowanego przebiegu drogi.