Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej. 20 lutego 2019 r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8, parter) 21 lutego 2019 r. o godz. 10.00   – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II piętro) 
 
LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 25.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach: 
 
1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań: 
przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp. 
2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań: 
w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych. 
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań: 
w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportoworekreacyjnych – regionalnych i lokalnych. 
Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.